Archive | January, 2010

Kemasiapan Produk LJP Sesi II/2009

12 Jan

Baru-baru ini aktiviti kemasiapan terakhir telah dijalankan terhadap produk-produk LJP bidang ukiran kayu sesi II / 2009. Atas khidmat dan tunjuk ajar daripada Encik Aziruddin bin Md Nor (Pengajar Kraf PKKM Kuantan), aktiviti tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Produk-produk tersebut dihasilkan oleh 3 orang pelatih LJP yang mula menjalani latihan bermula Julai hingga Disember 2009. Latihan ini memberikan impak yang positif berdasarkan penghasilan produk-produk tersebut.

Produk-produk ini mula dipamerkan di Anan Kraf, Pusat Inkubator Kraf Temerloh mulai 18 Januari 2010 ini.